Karolina Wretbring

Karolina Wretbring  är expert på olika former av avslappnande och läkande yoga. Hon återfann yogan genom meditation, flera år efter att hon första gången provat den i Los Angeles. Då var hon föga imponerad, men idag känner hon att hon hittat ”sin” yoga. Hon gick 200 timmar teacher training 2015, och har sedermera kompletterat denna grund med flera påbyggnadsutbildningar. Karolina undervisar i och utövar flera olika yoga traditioner i Uppsala, bland annat hathayoga, yinyoga, restorative yoga och rehabyoga.


Med Karolina får du en klass där avslappning och andning får lov att ta plats och blomma ut. Karolina influeras av en holistisk syn på hälsa, och har därför ett helhetstänk i sina klasser. Hon ser till att såväl kropp och sinne får arbeta under klasserna, och använder i detta syfte en rad andningstekniker och även tankenötter i sin undervisning. Så vill du utmana dig själv samtidigt som du uppnår djup avslappning är hennes klasser något för dig!

Karolina Wretbring

0 Classes